PRO-G Danismanlik

Arama

İçeriğe git

TUBİTAK Projeleri

Proje Danışmanlığı

 
Firmamız ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama ve başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti sunma konusundaki uzmanlık ve tecrübesini TUBİTAK destekleri konusunda da göstermektedir.

TUBITAK desteklerine yönelik sağladığımız hizmetler; proje dosyasının eksiksiz hazırlanması, ilgili birimlere sunulması, sözleşme dosyasının hazırlanması, ulusal ve uluslararası ortaklı projelerde ortak kurum kuruluşla irtibatın sağlanması, sözleşme makamı ile her türlü iletişimin sağlanması, raporlamaların yapılması, ihale dosyalarının hazırlanmasının yanı sıra proje boyunca ilgili prosedürlerin izlenmesi ve projenin sorunsuz yürütülmesinin sağlanmasını kapsamaktadır.

TUBITAK destek programları, yararlanıcı türü ve destek konularına göre çeşitlilik göstermektedir. Firmamızın faaliyet gösterdiği TUBITAK destek programları ise aşağıda yer almaktadır.


1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın amacı nedir?
Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayiinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.


Program başvuru kriterleri nelerdir?
Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye'de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir. Ancak Kanuni merkezi ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye'deki temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler bu program kapsamında desteklenmezler.


Programda sağlanan desteğin oranı nedir?
Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50'dir. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en çok %60 olurPersonel harcamaları, temel destek oranından bağımsız olarak kuruluşun Büyük, KOBİ ve Teknopark firması olması durumlarına göre farklı oranlarda desteklenir. Ayrıca doktoralı personel harcamasının tamamı desteklenir. Toplam destek oranı; temel destek oranı, personel destek oranı ve aşağıda belirtilen koşullarda verilen ilave desteklerle beraber en çok %60 olmaktadır.
Program kapsamında en fazla
36 ay süreyle destek verilmektedir.


Son Başvuru Tarihi Ne Zamandır?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.

Bu Desteklerden Faydalanabilmek İçin Ne Yapmalıyım?

Bu destek faydalanmak için yapmanız gereken tek şey bize ulaşmaktır.

Yukarı...


1507-KOBİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın amacı nedir?

1507- KOBİ Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile KOBİ'leri kapasite ve ürün geliştirme odaklı Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek amaçlanmaktadır.

Program başvuru kriterleri nelerdir?
Programa başvuran firmalar KOBİ tanımına uyması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir. Fimanın bu programa başvurmadan önce TÜBİTAK tarafından bir projesi desteklenmiş ise, bu programda en fazla bir projesi desteklenebilmektedir.


Programda sağlanan desteğin oranı nedir?
Desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oranı %75 olup en fazla 400.000 TL bütçeli projeler desteklenmektedir.
Destekleme süresi proje bazında en çok
18 aydır.


Son Başvuru Tarihi Ne Zamandır?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.

Bu Desteklerden Faydalanabilmek İçin Ne Yapmalıyım?

Bu destek faydalanmak için yapmanız gereken tek şey bize ulaşmaktır.

Yukarı...


1007-KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI(KAMAG)

Programın amacı nedir?
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı)'nın amacı; kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümünün sağlanmasına yönelik projeler geliştirilmesidir. Program kapsamında kamu kuruluşları; üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar-Ge birimleri ile birlikte hazırladıkları proje önerileri sunulmaktadır.


Program başvuru kriterleri nelerdir?
Bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, başkanlıklar, il ve büyük şehir belediyeleri, valilikler olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları müşteri olarak başvuru yapabilmektedir. Bu kurumlar, ihtiyaçlarına yönelik projeler için, üniversiteleri, Kamu Ar-Ge birimler ini ve Ar-Ge yeteneği TÜBİTAK tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan özel kuruluşları proje yürütücüsü kuruluş olarak belirleyerek destek başvurusunda bulunabilirler. Valilikler ve belediyeler, sadece kendi illerine özgü sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik projelere müşteri olabilirler.


Programda sağlanan desteğin oranı nedir?
Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır.
Proje başvuru sahibi kurumlara proje bütçesi ile birlikte bütçenin %10'u kadar da Kurum Hissesi ödenmektedir. Kurum Hissesi, projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı proje maliyetine bağlı olarak TÜBİTAK tarafından hesaplanan ve projenin fiilen yürütüldüğü birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutarı ifade eder.
Proje süresi en fazla
48 ay olabilir.


Son Başvuru Tarihi Ne Zamandır?
Programa başvuru tarihleri her yıl değişmekle birlikte 2011 yılı son başvuru tarihlerini sitemizin duyurular kısmından takip edebilirsiniz.

Bu Desteklerden Faydalanabilmek İçin Ne Yapmalıyım?

Bu destek faydalanmak için yapmanız gereken tek şey bize ulaşmaktır.

Yukarı...

Ana Sayfa | Proje Danışmanlığı | Uzmanlık Alanlarımız | Referanslarımız | Dökümanlar | Duyurular | Biz Kimiz? | İletişim | Site Haritası


Alt-Menu:


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön